امور فارغ التحصیلان

 

مراحل و فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلان

1)      مرحله اول :  تحویل کارت دانشجویی به آقای قاسمیان (اتاق 109) و گرفتن ناقصی پرونده و تکمیل نواقص پرونده در اولین فرصت ( نکته مهم : در صورت داشتن وام ، اخذ دفترچه وام یا فرم تسویه حساب کلی الزامی می باشد ) .

2)     مرحله دوم : گرفتن فرم نمره از آقای طاهری (اتاق 110) و تایید مدیرگروه مربوطه .

3)    مرحله سوم : گرفتن فرم تسویه حساب از خانم نصیری (اتاق 108) و گرفتن امضاء از قسمت های مختلف .

4)     مرحله آخر : تحویل فرم تسویه حساب از خانم نصیری ( اتاق 108) و صدور مدرک موقت .

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی