سوالات متداول

 

1.شرایط وام دانشجویی چگونه است و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
وام دانشجویی به همه ی دانشجویان تعلق میگیرد که نیاز به مدارک خاص خود را دارد و با مراجعه به حسابداری دانشگاه یا غیر حضوری (تلفن)می توانند مطلع شوند. مقطع کاردانی سه ترم مجاز به گرفتن ومقطع کارشناسی شش ترم مجاز به گرفتن وام هستند . باز پرداخت وام بعد از فارغ التحصیلی دانشجو.


2.دانشجو چگونه می تواند از تحصیل خود انصراف دهد؟
هرگاه دانشجو تصمیم به انصراف از تحصیل گرفت با پرداخت هزینه های انصراف و انجام اموراداری با تأئیدریاست یا معاونت آموزش می تواند انصراف دهد.


3.چندبار ودرچه مقطعی می توانیم مشروط شویم؟
باتوجه به سال ورود و مقطع تحصیلی وبررسی وضعیت تحصیلی متفاوت است.


4.شرایط کاردانی و کارشناسی بدون آزمون چگونه است؟
برای ورودی مهر از طریق سایت سازمان سنجش در بازه ای که سازمان مشخص می کند ،می توانند ثبت نام کنند و تکمیل ظرفیت طبق سیاست سازمان سنجش که ممکن است از طریق سایت سازمان و یا به صورت حضوری انجام شود.


5.اگر درسی را افتادیم چطور جبران کنیم؟
اگر دانشجو درسی را بیوفتد ودرترم بعد با نمره ی بالای 14پاس کند، نمره ی قبلی از کارنامه حذف می شود.


6.چرا پیام های دانشگاه نمی آید؟
1)ممکن است پیامک های تبلیغاتی دانشجو بسته باشد. 2)ممکن است انتخاب واحد دانشجو دستی باشد.
3)ممکن است ایراد از سامانه پیامکی دانشگاه باشد.


7.ساعات حضور مدیرگروه ها در دانشگاه چه زمانی است؟
طبقه اول پشت در اتاق مدیرگروه ها نوشته شده است و همین طور سایت دانشگاه.

8.انتخاب واحد دستی چگونه است ؟
موقعی صورت می گیرد که دانشجو اخراج بوده یا مجوزی برای ثبت نام نداشته باشد و تا مشخص کردن تکلیف دانشجو به صورت مشروط، انتخاب واحد به صورت دستی انجام می شود.


9.تطبیق واحد چگونه است؟
با توجه به مقطع قبلی و مدیر گروه به دستور مستقیم ریاست یا معاونت آموزش .


10.کارآموزی چگونه است؟
کارآموزی متعلق به دانشجویانی است که ترم آخر هستند.گرفتن فرم کارآموزی و چک لیست، امضامدیرگروه و استاد ، زدن نامه در دبیرخانه به سه نسخه. گرفتن امضاء از مدیر گروه و دکترشمس و سپس مهر . یک نسخه از نامه در پرونده دانشجو،یک نسخه به مدیرگروه و یک نسخه از نامه به همراه چک لیست به مکان کارآموزی که دانشجو انتخاب کرده است .(مراجعه به دفتر خانم رحیمی )


11.تغذیه دانشجویی (ژتون) چگونه است؟
با مراجعه به اتاق 105آقای هیئتیان به همراه کارت دانشجویی و فعال کردن کارت دانشجویی و پرداخت مبلغ ژتون از طریق کارت بانکی که رمز دوم داشته باشد. رزرو غذا از طریق سامانه تغذیه ،مهلت رزرو روز قبل تا ساعت14. محل توزیع سلف غذاخوری ، ساعت توزیع 12لغایت 13هرروز.


12.ایاب و ذهاب دانشجو و مسافرت دانشجویی چگونه است؟
ایاب و ذهاب روزمره دانشجویان با خود شخص دانشجو است. اما ایاب و ذهاب اردوها از طریق سرویس دانشگاه است.

 

14.از مقطع کاردانی پیوسته درچه رشته هایی می توان ادامه داد ؟
دانشجو در هر رشته ای که علاقه داشته باشد میتواند شرکت کند .

15.کارانجمن علمی چیست؟
مشارکت دانشجویان جهت تهیه و ارتقاء مسائل فرهنگی ، دانشگاه از طریق جلسات گفت و گو ، انتشار نشریه، برگزاری سخنرانی مذهبی و فرهنگی و..

 

17.فارغ التحصیلی چگونه است؟
وقتی که دانشجویی همه درس های سرفصل رشته مربوط به خود را پاس کند فارغ التحصیل می گردد مگر آنکه معدل آن زیر 12باشد.


18.منابع امتحان ارشد در هر رشته چیست؟
در هر دوره کتاب راهنمای رشته های ارشد از طرف سازمان سنجش انجام میگیرد .


19.چگونه می توان پژوهش یا تحقیق انجام داد؟
با مراجعه به سایت دانشگاه، فر م خاص پژوهش را تکمیل نمایید و به معاونت پژوهشی جهت تصویب در شورای پژوهشی ارائه نمایید. که هزینه ی آن تا حد 000/200تومان از طرف دانشگاه پرداخت می شود.


20.کارکمیته پژوهشی دانشجویان چیست؟
کار کمیته پژوهشی گردهمایی و مشارکت دانشجویان جهت ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق از طریق مقاله نویسی ، پروپزال نویسی و اجراء تحقیق می باشد.

 

22.دانشجویان چگونه پیشنهادات و انتقادات خود را بیان می کنند؟
حضوری و غیرحضوری از طریق تلفنآموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی