سنجش بهداشت روان به مناسبت هفته بهداشت روان

 

 

به همت انجمن علمی روانشناسی و با همکاری سرکار خانم دکتر براتی ، مدیر گروه رشته روانشناسی یک دوره سنجش بهداشت روان ویژه دانشجویان دانشگاه به مناسبت هفته سلامت روان در محل انجمن های علمی برگزار گردید .

 

 

photo ۲۰۱۷ ۱۰ ۲۴ ۱۹ ۲۲ ۲۴ 2

 

بهداشت روان دانشی بسیار کهن می باشد زیرا مشکلات و بیماری های روانی همیشه همراه انسان بوده اند. بیماریهای روانی امروزه سهم قابل توجهی از بار بیماریها و همچنین هزینه های نظام سلامت را شامل می شوند.
سازمان بهداشت جهانی در تعریف سلامتی بر بعد بهداشت روان تأکید دارد. با اینحال متاسفانه در بسیاری از نقاط جهان بهداشت روانی و بیماریهای روانی، علیرغم نقش عمده آنها در سلامت عمومی، در درجه اهمیت پایین تری نسبت به سلامت و بیماری های جسمانی واقع شده و مورد غفلت قرار گرفته است .

 

photo ۲۰۱۷ ۱۰ ۲۴ ۱۹ ۲۲ ۲۲

 

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی