پيام دكتر چلونگر رئيس موسسه به مناسبت آغاز سال تحصيلي

 Untitled1

باسمه تعالي


دانشجويان عزيز،استادان معزز و همكاران بزرگوار
با سلام و احترام
پیامبر گرامی اسلام فرمودند: طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة، تحصيل دانش بر هر مرد و زن مسلماني واجب است.
امروز بار ديگر فصلي نو از راه رسيده، تا صحيفه نوراني معرفت، با سرانگشت تكاپو ورق خورده و دروازه هاي آسماني بينش و دانايي، به روي صدها هزار پوينده دانش گشوده شود. پيشتازان علم و دانش، چون خورشيدي تابناك بر تارك افتخار جامعه مي درخشند تا با درخشش خود جاني تازه بر جوانه هاي فرداي هستي بخشند.
فرا رسيدن سال تحصيلي ۱۳۹۶ و آغاز اين فصل نو را به اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان عزيز ، به ويژه دانشجويان ورودي جديد كه براي نخستين بار، با گام هاي استوار، قدم به محيط مقدس دانشگاه نهاده اند، صميمانه تبريك مي گويم. اميدوارم كه با اكسير دانايي و توانايي مرزهاي جديد علم و دانش و پژوهش را در نوردند و با پيوند علم و ايمان قله هاي رفيع بهروزي و پيروزي را فتح نموده و در سال هاي پس از دانشگاه نيز چرخه هاي علمي و مديريتي كشور عزيزمان ايران اسلامي را به نحو مطلوب به پيش ببرند.
از درگاه خداوند متعال براي همه شما عزيزان، پايداري و دستيابي به مدارج علمي، توام با سعادت و بهروزي را خواستارم.

دكتر چلونگر
رئيس موسسه آموزش عالی مهر اصفهان. 25 شهريور ۱۳۹۶

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی