سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته های دانشگاه

 

                                              ردیف   رشته                                                                                                         دانلود                                   
  1   کاردانی امور بانکی      
  2   کاردانی حسابداری دولتی      
  3   کاردانی پیوسته امور اداری      
  4   کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی      
  5   کاردانی پیوسته مدیریت خانواده      
  6   کاردانی پیوسته مربی کودک      
  7   کارشناسی ارشد تفسیر قرآن      
  8   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی      
  9   کارشناسی حسابداری      
  10   کارشناسی روانشناسی      
  11   کارشناسی مدیریت بانکداری      
  12   کارشناسی نا پیوسته مدیریت بازرگانی      
  13   کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه      
  14   کارشناسی نا پیوسته مدیریت صنعتی      
  15   کارشناسی ناپیوسته حسابداری      

 

اطلاعات تماس

اصفهان - سپاهان شهر - انتهای بلوار غدیر - خیابان پاسداران

  •   36507900 || 36508280

  •  ۰۳۱۳۶۵۱۸۱۵۸

  •   info@amesf.ac.ir

شبکه های اجتماعی

جستجو