گروه اطلاع رسانی دانشگاه المهدی ( WhatsApp )

دانشجویان و علاقه مندان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین اخبار موسسه آموزش عالی المهدی، عضو گروه زیر شوند:

https://chat.whatsapp.com/LDhqUflAdQ02Ywys6SwdPm

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی