معرفی رشته حقوق

 

 

          به نام خداوند جان و خرد                کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

معرفی رشته حقوق:

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .دانش آموختگان این رشته باید از قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب برخوردار باشند. علم حقوق با همه علوم از جمله جامعه شناسی، روان شناسی و ... آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی است. یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از اخذ لیسانس با شرکت در امتحانات مربوطه، در شغل های متنوعی مثل وکالت، قضاوت و سردفتری جذب می گردد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.

 

واحدهای درسی رشته حقوق:

الف: درس های پایه:

مقدمه علم حقوق، حقوق بین الملل عمومی یک. حقوق اساسی یک. حقوق مالیه عمومی. حقوق اداری یک. اصول فقه یک. حقوق تجارت یک. حقوق مدنی یک. حقوق مدنی دو. کلیات حقوق جزا. قواعد فقه 2 جزایی. پیشگیری از جرم.

 ب: دروس اختصاصی:

قواعد فقه یک مدنی. حقوق اساسی دو. حقوق اساسی سه. حقوق سازمان های بین المللی. حقوق بین الملل عمومی دو. حقوق بین الملل عمومی سه. حقوق بین الملل خصوصی یک. حقوق بین الملل خصوصی دو. حقوق کار. حقوق اداری دو. اصول فقه دو. حقوق بشر در اسلام. حقوق تجارت دو. حقوق تجارت سه. حقوق تجارت چهار. حقوق مدنی سه. حقوق مدنی چهار. حقوق مدنی پنج. حقوق مدنی شش. حقوق مدنی هفت. حقوق مدنی هشت. حقوق جزای عمومی یک. حقوق جزای عمومی دو. حقوق جزای عمومی سه. حقوق جزای اختصاصی یک. حقوق جزای اختصاصی دو. حقوق جزای اختصاصی سه. حقوق جزای اختصاصی چهار. آیین دادرسی کیفری یک. آیین دادرسی کیفری دو. آیین دادرسی مدنی یک. آیین دادرسی مدنی دو. آیین دادرسی مدنی سه. جرم شناسی. متون فقه یک. متون فقه دو. متون فقه سه. متون فقه چهار. متون حقوقی یک. متون حقوقی دو. متون حقوقی سه. متون حقوقی چهار. حقوق تطبیقی. ادله اثبات دعوا. پزشکی قانونی. روش تحقیق. 

دروس اختیاری:

دروس اختیاری فراوانی در رشته حقوق وجود دارد که گروه آموزشی مربوطه به اختیار خود ارائه می نماید که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از:

حقوق مالکیت فکری، حقوق ثبت، حقوق بیمه، حقوق محیط زیست، فلسفه حقوق، حقوق پزشکی، اجرای احکام مدنی، حقوق دریایی، حقوق فضای مجازی، داوری بین المللی.

 

مهم ترین گرایش های رشته حقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی:

الف: حقوق خصوصی:

حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود. بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار مي‌گيرند ، بنابراين حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

ب: حقوق تجارت بین الملل:

با رشد امكانات ارتباطي بين جوامع مختلف، روابط بازرگاني از مرزهاي كشورها فراتر رفته و جنبه‌ي بين‌المللي پيدا كرده‌ است. در روابط بازرگاني بين‌المللي به دليل دخالت عنصر خارجي، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوقي حل و فصل اختلافات ناشي از آن، با روابط تجاري داخلي تفاوت پيدا مي‌كند. حقوق تجارت بين‌الملل از قواعدي بحث مي‌كند كه بر روابط تجاري فرامرزي و شيوه‌ي حل و فصل اختلافات ناشي از آن حاكم است. در تقسيم‌بندي كلي مباحث مطرح در اين رشته در سه حوزه‌ي : 1ـ  قراردادهاي تجاري بين المللي  2ـ   داوري تجاري بين‌المللي  3ـ  ورشكستگي بين‌المللي  قابل تقسيم‌بندي است.

ج: حقوق جزا و جرم شناسی:

حقوق جزاي عمومي علمي است كه به مطالعه‌ي قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازات‌ها مي پردازد. حقوق جزاي اختصاصي شعبه‌اي از حقوق جزای ماهوي است كه به مطالعه‌ي جرايم به طور خاص و شرايط اختصاصي حاكم بر آن‌ها می پردازد. جرم‌شناسي، علمي است كه به مطالعه‌ی علمي و روشمند پديده‌ی مجرمانه مي‌پردازد.

د: حقوق بین الملل:

رشته‌ي حقوق بين‌الملل يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي حقوق در دوره‌ي كارشناسي ارشد است كه با رشته‌ي روابط بين الملل كه يكي از شاخه‌هاي رشته‌ي علوم سياسي در دوره‌ي كارشناسي ارشد مي‌باشد، متفاوت است. اين رشته به حقوق و به عبارت ديگر مجموعه اصول، موازين يا قواعد و مقرراتي مي‌پردازد كه بر روابط اختصاصي جامعه‌ي بين‌المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين‌الملل يعني دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف صلح و امنيت حقوقي، اقتصادي، فرهنگي،‌فنی و ... حاكم است. پويايي اين رشته به دليل پيدايش روز افزون زمينه‌هاي جديد در جامعه‌ي بين‌المللي معاصر، بر جذابيت اين رشته مي‌افزايد و علاقه‌مندان اين رشته هر روزه مي‌توانند اطلاعات وسيع و نه چندان عمومي درباره‌ي موضوعات اين رشته، از طريق رسانه‌هاي جمعي نظير مطبوعات، راديو، تلويزيون و همچنين از طريق اينترنت كسب نمايند.

ح: حقوق عمومی:

گرايشي از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته مي شود. اين رشته را سياسي‌ترين رشته حقوق و به تعبیری حقوقي‌ترين رشته علوم سياسي مي‌توان نام نهاد. اين رشته به بررسي و تبيين اصول و موازين مربوط به تنظيم روابط دولت و دستگاه‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه و نيز ساير دستگاه‌هاي دولتي است، مي‌پردازد.

و: حقوق بشر:

حقوق بشر رشته‌اي ميان رشته‌اي محسوب مي‌گردد كه به بحث درباره حقوق مختلفي كه انسان در حوزه‌هاي مختلف از جمله مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد، مي‌پردازد. ويژگي ميان رشته‌اي بودن آن سبب مي‌گردد كه به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقي نگريسته نشود و رويكردهاي جامعه شناختي ، فلسفي ، فرهنگي ، سياسي و ... نيز مورد توجه قرار گيرند و بين‌المللي بودن آن نيز از ويژگي‌هاي ديگر اين رشته مي‌باشد كه به دليل جهان شمول بودن ، اعتباري بين‌المللي يافته است.

ز: حقوق مالکیت فکری:

مباحث مطرح در رشته‌ي حقوق مالكيت‌هاي فكري در تقسيم‌بندي كلي به دو حوزه‌ي : 1ـ حقوق اموال فكري، ادبي و هنري 2ـ حقوق اموال فكري صنعتي تقسيم مي‌شود. در حوزه‌ي اول شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق پديد‌آورندگان آثار ادبي و هنري مورد بحث واقع مي‌شود و حوزه‌ي دوم به بحث از شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق اشخاص بر اختراع، علامت تجاري، طرح صنعتي‌، نشانه‌هاي جغرافيايي،‌ طرح ساخت مدارهاي يكپارچه‌ي الكترونيكي، نمونه اشيا مصرفي، نام تجاري و ساير مصاديق اموال فكري،‌ صنعتي و تجاري مي‌پردازد.‌

ه : حقوق محیط زیست:

 از نظر اقتصاددانان، پيشرفت صنعت و تکنولوژی، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت، در حالی که طرفداران محيط زيست بر اين باور بوده‌اند که رفاه عمومی همراه با پيشرفت صنعت و تکنولوژی، بدون توجه به محيط زيست محقق نخواهد شد. در واقع مي‌توان گفت، برای اولين بار در کنوانسيون 1972 استکهلم بود که "حق بر محيط زيست سالم" به عنوان يکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد. به تدريج گرايش مهمی تحت عنوان "حقوق محيط زيست"در مباحث حقوقی مطرح شد. امروزه ما شاهديم که حقوق محيط زيست در رويکردهای عصر پست مدرن ما جايگاه بسيار مهمی دارد؛ امروزه مسأله‌ محيط زيست تبديل به يک مسأله‌ي جهانی شده است.

ط: حقوق اقتصادی:

حقوق اقتصادي بر دو محور تاكيد دارد : 1ـ تاكيد بيش‌تر بر حوزه اقتصادي قوانين و مقررات: در اين گرايش قوانين و مقرراتي كه با حوزه‌هاي اقتصادي و بازرگاني ارتباط بيش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند از جمله اين حوزه‌ها حقوق بيمه، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و ... است.

  1. تحليل و تجزيه اقتصادي قوانين: در گرايش حقوق اقتصادي، قوانين و مقررات از منظر اقتصادي بررسي مي‌شوند. تشخيص مباني و آثار اقتصادي قوانين به قانون‌گذار و حقوق‌دانان كمك مي‌كند كه قوانين را در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي تصويب يا اصلاح يا تفسير كنند.[1]

 

 

 

 

[1] . علم حقوق بسیار گسترده تر از آن است که بتوان همه موارد مربوط به آن را به طور دقیق در این قسمت توضیح داد، موارد ذکر شده در بالا مواردی بسیار کلی است و یادگیری جزئیات دقیق آن، نیازمند سالیان سال مطالعه علم حقوق می باشد که دانشجویان گرامی به لطف خداوند این راه را طی می نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت های حقوقی متنوعی که وجود دارد از جمله سایت های زیر مراجعه فرمایید:

http://www.mahan.ac.ir/showpages

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/introducing-law.html

اطلاعات تماس

اصفهان - سپاهان شهر - انتهای بلوار غدیر - خیابان پاسداران

  •   36507900 || 36508280

  •  ۰۳۱۳۶۵۱۸۱۵۸

  •   info@amesf.ac.ir

شبکه های اجتماعی

جستجو