انتشار شماره 124 مجله کانون وکلای دادگستری اصفهان به سردبیری مدیرگروه حقوق

 

یکصد و بیست و چهارمین شماره ماهنامه خبری آموزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان با سردبیری مدیر گروه حقوق موسسه، جناب آقای مهدی جلیلی، به چاپ رسید. نسخه ای از مجله که حاوی مقالات علمی و کاربردی می باشد در کتابخانه موسسه موجود بوده و دانشجویان گرامی می توانند از آن بهره مند گردند.