لاین تحقیقاتی اساتید رشته های ارشد

  • گروه حسابداری

         دکتر عرب صالحی

         دکتر دستگیر

         دکتر عظیمی

         دکتر فروغی

  • گروه مدیریت

         دکتر شکیب

         دکتر کرباسی

         دکتر شمس

         دکتر مهدوی

  • گروه تفسیر قرآن

         دکتر لطفی

  • گروه مشاوره

         دکتر جزایری

         دکتر براتی

         دکتر علاءالدینی

         دکتر آزادی

 

طراحی سایتطراحی وب سایتکتاب صوتیوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستری