لاین تحقیقاتی اساتید رشته های ارشد

  • گروه حسابداری

         دکتر عرب صالحی

         دکتر دستگیر

         دکتر عظیمی

         دکتر فروغی

  • گروه مدیریت

         دکتر شکیب

         دکتر کرباسی

         دکتر شمس

         دکتر مهدوی

  • گروه تفسیر قرآن

         دکتر لطفی

  • گروه مشاوره

         دکتر جزایری

         دکتر براتی

         دکتر علاءالدینی

         دکتر آزادی

 

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری