شورای تحصیلات تکمیلی

 

شورای تحصیلات تکمیلی :

دکتر چلونگر (ریاست)

دکتر شمس (معاونت)

دکتر عرب صالحی (ارشد حسابداری)

دکتر لطفی (ارشد تفسیر قرآن)

دکتر جزایری (ارشد مشاوره)

دکتر شکیب (ارشد مدیریت بازرگانی)

طراحی سایتطراحی وب سایتکتاب صوتیوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستری