اطلاعیه پژوهش

 

به تعدادی دانشجو جهت پر کردن پرسشنامه در شهر اصفهان در ازاء دریافت حق الزحمه نیاز است.

لطفا به معاونت پژوهش (دکتر شمس ) مراجعه فرمایید.

طراحی سایتطراحی وب سایتکتاب صوتیوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستری