برگزاری جلسه دفاع

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع گروه ارشد تفسیر قرآن
دانشجو: زهره نریمانی
موضوع پایان نامه: مفهوم توکل در تفسیر المیزان و تسنیم
استاد راهنما:دکتر امیر احمدنژاد
تاریخ دفاع: 96/04/24 ساعت 17:00

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری