جلسه دفاع گروه تفسیر قرآن

 

جلسه دفاع گروه تفسیر قرآن

دانشجو: اکرم مانده علی

موضوع : بررسی تطبیقی شعائر در جاهلیت و قرآن

استاد راهنما : دکتر سید مهدی لطفی

زمان : پنجشنبه 21/11/95 ساعت 12 الی 14:30

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری