زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات

 

زمان حضور استاد جامعی جهت رسیدگی به اعتراضات روز شنبه 95/11/2 ساعت 16 در محل دانشگاه میباشد.

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری