زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات

 

زمان حضور استاد جامعی جهت رسیدگی به اعتراضات روز شنبه 95/11/2 ساعت 16 در محل دانشگاه میباشد.

طراحی سایتطراحی وب سایتکتاب صوتیوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستری