شورای تحصیلات تکمیلی

 

شورای تحصیلات تکمیلی :

دکتر چلونگر (ریاست)

دکتر شمس (معاونت)

دکتر عرب صالحی (ارشد حسابداری)

دکتر لطفی (ارشد تفسیر قرآن)

دکتر جزایری (ارشد مشاوره)

دکتر شکیب (ارشد مدیریت بازرگانی)

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری