گروه ها

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد تفسیر قرآن (دکتر لطفی)

مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری (دکتر عرب صالحی)

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت (دکتر شکیب)

مدیر گروه کارشناسی تفسیر قرآن (دکتر معتمدی)

مدیر گروه کارشناسی حسابداری (خانم مختاریان)

مدیر گروه کارشناسی مدیریت (دکتر شکیب)

مدیر گروه کارشناسی مدیریت خانواده (آقای افروغ)

مدیر گروه کارشناسی بانکداری (خانم هنرمند)

مدیر گروه کارشناسی روانشناسی - مربی کودک (خانم دکتر براتی)

مدیر گروه کارشناسی امور اداری -مدیریت بیمه - مدیریت صنعتی (خانم دکتر نور شرق)

مدیر گروه دروس عمومی (آقای افروغ)

مدیر گروه کاردانی تربیت بدنی (خانم طهماسبی)

مدیر گروه کارشناسی ارشد مشاوره (خانم دکتر علاء الدینی)

 مدیر گروه کارشناسی هنر (خانم حسن نژاد)

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری